Органiзацiйний комiтет конференцiї:
  1. Рожко Микола Михайлович, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і технікиУкраїни, професор, д.мед.н., ректор ІФНМУ – Голова Оргкомітету.
  2. Ерстенюк Ганна Михайлівна, д. б. н., професор, перша проректорка ІФНМУ – заступник Голови Оргкомітету.
  3. Вакалюк Ігор Петрович, д. мед. н., професор, проректор з наукової роботи ІФНМУ.
  4. Попадинець Оксана Григорівна, д. мед. н., професор, завідувачка кафедри анатомії людини ІФНМУ – заступник Голови Оргкомітету, відповідальна за організацію та проведення конференції.
  5. Воронич-Семченко Наталія Миколаївна, д. мед. н., професор, завідувачка кафедри фізіології ІФНМУ.
  6. Грищук Марія Іванівна, к. б. н., доцент кафедри анатомії людини ІФНМУ.
  7. Котик Тарас Любомирович, к. мед. н., доцент кафедри анатомії людини ІФНМУ.
  8. Токарук Надія Степанівна, к. мед. н., доцент кафедри анатомії людини ІФНМУ.
  9. Юрах Омелян Михайлович, к. мед. н., доцент кафедри анатомії людини ІФНМУ.
Секретаріат конференції: Бедей Вікторія Іванівна, Сачко Андрій Михайлович
Оргкомітет щиро вдячний усім учасникам конференції!


Шевченко А.В. , Кушнірук С.В. , Біляєва К.С.
Аналіз забезпеченості вітаміном D підлітків з цукровим діабетом 1 типу

Осінська Л.Ф. , Філіппов А.Т.
Генетичні механізми ризику цукрового діабету 1 типу

Комаревцева І.О. , Ігнатова А.Ю. , Журба О.А. , Глєбова Т.М.
Метаболіти оксиду азоту – біомаркери «метаболічної пам’яті» у хворих на позагоспітальу пневмонію і діабетичну ангіопатію на тлі цукрового діабету 2 типу та у хворих на ревматоїдний артрит жінок постменопаузального періоду

Нечипорук В.М. , Корда М.М.
Особливості реалізації програмованої загибелі нейтрофілів крові за умов гіпергомоцистеїнемії при гіпертиреозі

Крісанова Н.В. , Александрова К.В. , Рудько Н.П. , Михальченко Є.К.
Проблема дозування препаратів вітаміну D3 та кальцитріолу при лікуванні хворих на COVID-19

Dovgan N.A. , Plakida A.L.
Prevention of metabolic syndrome in pregnant women based on study of body composition

Попадинець О.Г. , Юрах О.М. , Токарук Н.С. , Долибяник Г.М. , Бедей В.І. , Юрах Г.Ю. , Грищук М.І. , Юрах А.О. , Пастух М.Б.
Дослідження м’язової оболонки сечового міхура при стрептозотоциновому діабеті

Калужина О.В. , Гойденко Н.І. , Сорокіна І.В. , Марковский В.Д. , Шапоренко С.В.
Клініко-морфологічні особливості патології наднирників у Харківському регіоні за даними аналізу архівного матеріалу 2015-2019 рр.

Ступницький А.І. , Гула Г.В. , Ступницька Н.Д. , Козяк І.Б.
Результати діагностики та ендоскопічного лікування нейроендокринних пухлин шлунка і дванадцятипалої кишки: досвід Медичного центру Святої Параскеви

Корицький В.Г. , Небесна З.М. , Кульбiцька В.В. , Якубишина Л.В. , Тупол Л.Д. , Грималюк О.І.
Ультраструктурні зміни тироцитів у пізні терміни після експериментальної термічної травми шкіри та застосуванні подрібненого субстрату ксеношкіри

Knyazevych-Chorna Tetyana , Kindrativ Elvira , Tarasevych Nataliia
Malignant mixed ovarian germ cell tumor with embryonal component: the case report

Барабаш О.Я.
Вікова динаміка показників антиоксидантної системи та іонного складу ротової рідини при частковій і повній втраті зубів, корекції зубних рядів

Крохмалюк О.К. , Власенко М.В.
Інсулінотерапія та маса тіла

Ватащук М.В. , Дем’янчук О.І. , Байляк М.М.
Вплив альфа-кетоглютарату на толерантність до глюкози та накопичення вісцерального жиру у мишей на тлі висококалорійної кафетерійної їжі

Ячмінь А.І. , Шевченко К.В. , Григоренко А.С. , Донець І.М. , Кінаш О.В. , Єрошенко Г.А.
Вплив комплексу харчових добавок на адаптивні реакції щурів

Гуранич Т.В. , Воронич-Семченко Н.М. , Гуранич С.П.
Дослідження процесів пероксидації та енергетичного обміну у щурів із порушеною толерантністю до глюкози на тлі йододефіциту

Петруняк С.О.
Метаболічні зміни сироватки крові щурів з інсулінорезистентністю та гіпотиреоїдною дисфункцією

Дика Б.М.
Невротичні розлади сучасності

Тодорів Т.В.
Особливості активності індуцибельної (iNOS) синтази у таканині міокарда щурів із інсулінорезистентністю та ожирінням за умов належного та обмеженого забезпечення йодом

Воронич С.М. , Воронич Т.Ю.
Взаємозв’язок серцево-судинних ризиків та ендокринних порушень за умов коронавірусної хвороби

Кіндратів Е.О. , Воронич В.О. , Семченко В.А.
Цукровий діабет та ожиріння – ризики летальних випадків коронавірусної хвороби

Стецев’ят В.Б.
Гормонально-метаболічні ризики за умов високофруктозної дієти на тлі йододефіциту у двох поколінях тварин

Цимбала Е.М.
Взаємозв’язок вмісту лептину в сироватці крові та індексу маси тіла у щурів за умов інсулінорезистентності та ожиріння

Василишин І.В.
Вплив аліментарних чинників на збереження тиреоїдного гомеостазу та секреціїю інсуліну підшлунковою залозою