Конференція: Basic medical science for endocrinology 2021

Напрямок: Особливості морфологічних змін органів та тканин при ендокринних захворюваннях


Дослідження м’язової оболонки сечового міхура при стрептозотоциновому діабеті


Authors

 • Попадинець О.Г. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
 • Юрах О.М. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
 • Токарук Н.С. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
 • Долибяник Г.М. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
 • Бедей В.І. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
 • Юрах Г.Ю. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
 • Грищук М.І. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
 • Юрах А.О. ДУ \\\"Інститут урології НАМН України\\\", Київ, Україна
 • Пастух М.Б. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Цукровий діабет (ЦД) викликає діабетичну цистопатію, яку пов’язують з дисфункцією детрузора і кількістю колагенових волокон у стінці сечового міхура (СМ). Результати досліджень, які проводилися раніше є неоднозначними і часто суперечливими, що вимагає об’єктивних даних, які можна отримати на основі одночасного визначення відносних площ гладких міоцитів і колагенових волокон у м’язовій оболонці. Мета: встановити особливості структурної і метричної організації складових м’язової оболонки СМ щурів на етапах розвитку ЦД. ЦД моделювали стрептозотоцином у щурів лінії Wistar. Відносні площі досліджуваних структур визначали на цифрових зображеннях гістологічних зрізів СМ, забарвлених за Массоном з використанням оригінального автоматизованого способу. Гладкі міоцити досліджували також ультраструктурно. Встановлено, що на 14--28 добу розвитку ЦД відбувається зменшення відсотка площі колагенових волокон і збільшення відсотка площі гладких міоцитів в стінці СМ. На 42 - 56 доби відсоток площі колагенових волокон збільшується, а відсоток площі гладких міоцитів зменшується. На 70-ту добу досліду відсотки площ колагенових волокон і гладких міоцитів значимо не змінюються, більшість темних міоцитів інволютивні. Висновки. На ранніх етапах розвитку ЦД в стінці СМ зменшується відсоток площі колагенових волокон і збільшується відсоток площі гладких міоцитів. У подальших термінах перебігу діабету спостерігається зворотній процес -- збільшення відсотка площі колагенових волокон і зменшення відсотка площі гладких міоцитів. Розроблений авторами оригінальний спосіб визначення відносної площі структурних компонентів стінки СМ обумовлює принципово нові можливості проведення морфометричного аналізу.


Keywords

сечовий міхур стрептозотоцин цукровий діабет морфометричний аналіз

Download pdf

References

 1. Вітрук ЮВ, Романенко АМ. Гістологічні зміни в стінці сечового міхура при хронічній затримці сечі, спричиненій доброякісною гіперплазією передміхурової залози. Урологія. 2008;4(1):47-49.
 2. Гнатюк МС, Нестерук СО, Татарчук ЛВ. Морфометрична оцінка вікових особливостей ремоделювання структур стінки сечового міхура. Вісник наукових досліджень. 2013;1:119-120.
 3. Токарук НС, винахідник; Токарук НС, патентовласник. Автоматизований спосіб визначення площ уротелію, колагенових і гладком’язових волокон на екваторіальних поперечних гістологічних зрізах сечового міхура експериментальних тварин. Патент України № 97270. 2015 бер. 10.
 4. Токарук НС. Динаміка морфофункціональних змін сечового міхура щура за умов експериментального цукрового діабету. Галицький лікарський вісник. 2015;22(3,частина 2):95–99.
 5. Christ GJ, Hsieh Y, Zhao W, Schenk G, Venkateswarlu K, Wang H-Z, et al. Effects of streptozotocin-induced diabetes on bladder and erectile (dys)function in the same rat in vivo. BJU International [Internet]. 2006 May;97(5):1076–1082. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2006.06058.x
 6. Daneshgari F, Liu G, Imrey PB. Time Dependent Changes in Diabetic Cystopathy in Rats Include Compensated and Decompensated Bladder Function. Journal of Urology [Internet]. 2006 Jul;176(1):380–386. Available from: https://doi.org/10.1016/S0022-5347(06)00582-9
 7. Golbidi S, Laher I. Bladder Dysfunction in Diabetes Mellitus. Frontiers in Pharmacology [Internet]. 2010;1. Available from: https://doi.org/10.3389/fphar.2010.00136
 8. Hanna-Mitchell AT, Ruiz GW, Daneshgari F, Liu G, Apodaca G, Birder LA. Impact of diabetes mellitus on bladder uroepithelial cells. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology [Internet]. 2013 Jan 15;304(2):R84–R93. Available from: https://doi.org/10.1152/ajpregu.00129.2012
 9. Leiria L, Mónica F, Carvalho F, Claudino M, Franco-Penteado C, Schenka A, et al. Functional, morphological and molecular characterization of bladder dysfunction in streptozotocin-induced diabetic mice: evidence of a role for L-type voltage-operated Ca2+channels. British Journal of Pharmacology [Internet]. 2011 Jun 27;163(6):1276–1288. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01311.x
 10. Liu G, Daneshgari F. Temporal diabetes- and diuresis-induced remodeling of the urinary bladder in the rat. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology [Internet]. 2006 Sep;291(3):R837–R843. Available from: https://doi.org/10.1152/ajpregu.00917.2005
 11. Munoz A, Boone TB, Smith CP, Somogyi GT. Diabetic plasticity of non-adrenergic non-cholinergic and P2X-mediated rat bladder contractions. Brain Research Bulletin [Internet]. 2013 Jun;95:40–45. Available from: https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2013.03.006
 12. Pitre DA, Ma T, Wallace LJ, Bauer JA. Time-dependent urinary bladder remodeling in the streptozotocin-induces diabetic rat model. Acta Diabetologica [Internet]. 2002 Apr 1;39(1):23–27. Available from: https://doi.org/10.1007/s005920200008
 13. Rodrigues Jr AA, Suaid HJ, Tucci Jr S, Fazan VPS, Foss MC, Cologna AJ, et al. Long term evaluation of functional and morphological bladder alterations on alloxan-induced diabetes and aging: experimental study in rats. Acta Cirurgica Brasileira [Internet]. 2008;23(suppl 1):53–58. Available from: https://doi.org/10.1590/S0102-86502008000700010
 14. Schneider CA, Rasband WS, Eliceiri KW. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis. Nature Methods [Internet]. 2012 Jun 28;9(7):671–675. Available from: https://doi.org/10.1038/nmeth.2089
 15. Wang CC, Nagatomi J, Toosi KK, Yoshimura N, Hsieh JH, Chancellor MB, et al. Diabetes-induced Alternations in Biomechanical Properties of Urinary Bladder Wall in Rats. Urology [Internet]. 2009 Apr;73(4):911–915. Available from: https://doi.org/10.1016/j.urology.2008.11.026