Конференція: Basic medical science for endocrinology 2021

Напрямок: Фізіологічні процеси при ендокринній патології


Метаболічні зміни сироватки крові щурів з інсулінорезистентністю та гіпотиреоїдною дисфункцією


Authors

  • Петруняк С.О. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Представлено особливості перебігу метаболічних процесів в інтактних тварин (контрольна група), за умов експериментальних гіпотиреоїдної дисфункції (2-га група) та інсулінорезистентності (3-тя група). Встановлено, що порушення тиреоїдного гомеостазу та зростання толерантності до глюкози супроводжується розвитком вторинної дисліпідемії (за рахунок зростання проатерогенних фракцій ліпідів, коефіцієнта атерогенності сироватки крові). Привертає увагу зниження вмісту загального білка та зростання концентрації окспроліну (суттєвіше за умов інсулінорезстентності) у дослідних тварин.


Keywords

гіпотиреоз інсулінорезистентність метаболізм сироватка крові

Download pdf

References

  1. Nechyporuk VМ, Korda MM. Метаболізм при гіпо- та гіпертиреозі. Вісник наукових досліджень [Internet]. 2015 Nov 5;(3). Available from: https://doi.org/10.11603/2415-8798.2015.3.5170
  2. Shevchenko OS, Ovcharenko IA, Todoriko LD. Pathophysiological Mechanisms Destruction of the Lung Connective Tissue in Tuberculosis. Infusion & Chemotherapy [Internet]. 2019 Sep 24;(2):14–20. Available from: https://doi.org/10.32902/2663-0338-2019-2-14-20
  3. Кіхтяк ОП. Механізми розвитку інсулінорезистентності та її мішені. Український медичний часопис. 2013;(97):99-102.
  4. Tsapenko PK, Vasylenko MI, Aliiev RB, Zavgorodniy MO, Kozlovska MG, et al. Effects of High-Fat Diet on the Development of Insulin Resistance and Metabolic Syndrome in Rats. Ukraïnsʹkij žurnal medicini, bìologìï ta sportu [Internet]. 2020 Apr 21;5(3):441–444. Available from: https://doi.org/10.26693/jmbs05.03.441
  5. Lavrenova EA, Drapkina OM. Insulin resistance in obesity: pathogenesis and effects. Obesity and metabolism [Internet]. 2020 Jun 1;17(1):48–55. Available from: https://doi.org/10.14341/omet9759
  6. European convention to the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe. European Treaty Series. 1986;123.