Конференція: Basic medical science for endocrinology 2021

Напрямок: Біохімічні, метаболічні особливості розвитку ендокринних змін


Цукровий діабет та ожиріння – ризики летальних випадків коронавірусної хвороби


Authors

  • Кіндратів Е.О. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
  • Воронич В.О. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
  • Семченко В.А. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Проведено ретроспективний аналіз 164 протоколів патологоанатомічного дослідження осіб, які померли від коронавірусної хвороби. Середній вік померлих складав 64 ± 14 роки. Встановлено, що найбільша кількість летальних випадків (57 %) припадає на вікову категорію 60-79 років, а найменша (7 %) – на 20-39 років. Найпоширенішими ендокринними захворюваннями були інсулінонезалежний цукровий діабет – 23 % та ожиріння – 10 %. При цьому в 11 %  випадків цукровий діабет був основним фоновим, а в 12 % – супутнім захворюванням. Абсолютна більшість випадків – інсулінонезалежний діабет. Отримані дані можуть свідчити про несприятливий вплив даних захворювань на перебіг коронавірусної хвороби.


Keywords

COVID-19 цукровий діабет ожиріння

Download pdf

References

  1. World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19, March 2020. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefingon-covid-19-11-march-2020
  2. Mansueto G, Niola M, Napoli C. Can COVID 2019 induce a specific cardiovascular damage or it exacerbates pre-existing cardiovascular diseases? Pathology - Research and Practice [Internet]. 2020 Sep;216(9):153086. Available from: https://doi.org/10.1016/j.prp.2020.153086
  3. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. Journal of Thrombosis and Haemostasis [Internet]. 2020 Apr;18(4):844–847. Available from: https://doi.org/10.1111/jth.14768
  4. Gattinoni L, Chiumello D, Caironi P, Busana M, Romitti F, Brazzi L, et al. COVID-19 pneumonia: different respiratory treatments for different phenotypes? Intensive Care Medicine [Internet]. 2020 Apr 14;46(6):1099–1102. Available from: https://doi.org/10.1007/s00134-020-06033-2
  5. Піняжко ОБ, Думенко ТМ, Ковтун ЛІ, Середюк ВВ, Топачевський ОА, et al. Оцінка втрати років життя, скоригованих за якістю (QALY), пов’язаних зі смертністю від COVID-19 в Україні. Ukrainian Medical Journal [Internet]. 2020 May 29;137. Available from: https://doi.org/10.32471/umj.1680-3051.137.179418