Конференція: Basic medical science for endocrinology 2021

Напрямок: Фізіологічні процеси при ендокринній патології


Особливості активності індуцибельної (iNOS) синтази у таканині міокарда щурів із інсулінорезистентністю та ожирінням за умов належного та обмеженого забезпечення йодом


Authors

  • Тодорів Т.В. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Кардіоваскулярні та ендокринні захворювання (такі як цукровий діабет, ожиріння та йододефіцит) є головними медичними проблемами у всьому світі. В основі пошкодження судин та розвитку патологічних змін різних органів важливу роль має ендотеліальна дисфункція, NO-синтазна система та продуктів окисної модифікації білків (ОМБ). Дослідження проведені на нелінійних щурах, paндoмiзовaних мeтoдoм випaдкoвoї вибipки із інсулінорезистентностю, ожирінням за умов обмеженого та належного забезпечення йодом. Визначали активность індуцибельної (iNOS) синтази у таканині міокарда та стан ОМБ у сироватці крові та тканині міокарда. Збільшення рівня експресії iNOS у дослідних групах може бути тригером для довгострокових сигналів, які щодо розвитку запального процесу можуть носити як активуючий, та пригнічуючий характер. iNOS виступає як медіатор запалення (особливо на пoчатковому етапі), що є важливим маркером для ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Виявлено, що за умов інсулінорезистентності, ожиріння на тлі обмеженого та належного забезпеченням йодом, зростає рівень окисно-модифікованих білків, що характеризується зростанням аліфатичних альдегідо- і кетондинітрофенілгідразонів нейтрального та основного характеру у сироватці крові та тканині міокарда.


Keywords

iNOS міокард інсулінорезистентність

Download pdf

References

  1. De Rosa S, Arcidiacono B, Chiefari E, Brunetti A, Indolfi C, Foti DP. Type 2 Diabetes Mellitus and Cardiovascular Disease: Genetic and Epigenetic Links. Frontiers in Endocrinology [Internet]. 2018 Jan 17;9. Available from: https://doi.org/10.3389/fendo.2018.00002
  2. Пенішкевич ЯІ, Кучук ОП, Кузьо ОО. Роль ендотеліну-1 у патогенезі розвитку діабетичної ретинопатії. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2016;2(15):114-116.
  3. Kot L, Konopelnyuk V, Dvorshchenko K, Vereschaka V, et al. NO-synthase activity and nitric oxide content in lymphoid cells of thymus and spleen of rats under conditions of diet-induced obesity. The Ukrainian Biochemical Journal [Internet]. 2021 Jul 8;93(3):84–91. Available from: https://doi.org/10.15407/ubj93.03.084
  4. Denefil OV, Riabokon MO, Ryabokon SS, Usynskyi RS. Changes of lipid peroxide oxidation indices and antioxidant system in rats’ internal organs under the influence of cardiotoxic dose of adrenalin. Bukovinian Medical Herald [Internet]. 2018 Dec 30;22(4 (88)):20–26. Available from: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.4.88.2018.82
  5. Shuprovych A, Hurina N, Korpacheva-Zinych O. Disorders of uric acid metabolism in rats with fructose-induced experimental insulin resistance syndrome. Fiziolohichnyĭ zhurnal [Internet]. 2011 Mar 2;57(1):72–81. Available from: https://doi.org/10.15407/fz57.01.072
  6. Hlozhyk I, Strokosh T, Voronych-Semchenko N. Microelement status in rats under iodine deficiency and insulin resistance. TEKA Arch Commis Med Sci. 2017;5(1):67-72.
  7. Marushchak MI, Myalyuk OP, Klishch IM. Experimental alimentary obesity: apoptosis, antioxidant system, macro- and microelements in the liver. Medical and Clinical Chemistry [Internet]. 2015 Dec 29;17(4). Available from: https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2015.v17.i4.5680