Конференція: Basic medical science for endocrinology 2021

Напрямок: Біохімічні, метаболічні особливості розвитку ендокринних змін


Метаболіти оксиду азоту – біомаркери «метаболічної пам’яті» у хворих на позагоспітальу пневмонію і діабетичну ангіопатію на тлі цукрового діабету 2 типу та у хворих на ревматоїдний артрит жінок постменопаузального періоду


Authors

 • Комаревцева І.О. ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Україна
 • Ігнатова А.Ю. ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Україна
 • Журба О.А. ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Україна
 • Глєбова Т.М. ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Метою дослідження було визначення рівню метаболітів оксиду азоту (NOx), як одного з показників «метаболічної пам’яті» у хворих на цукровий діабет 2 типу,  позалікарняну пневмонію і позалікарняну пневмонію в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, діабетичну ангіопатію,  ревматоїдний артрит у жінок постменопаузального періоду. Для визначення нітритів використовували діазотування з урахуванням реакції Грисса. Нітрати відновлювали до нітритів, з наступним діазотуванням. Таким чином, отримували сумарне значення NO2- NO3- в пробі (NOх).  Встановлений нами рівень метаболитів оксиду азоту (NOx) в сиворотці крові хворих на цукровий діабет 2 типу,  позалікарняну пневмонію і позалікарняну пневмонію в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, діабетичну ангіопатію,  ревматоїдний артрит у жінок постменопаузального періоду свідчить про те, що дерегуляція у системі оксиду азоту при вивчених захворюваннях є проявою та маркером «метаболічної пам’яті», а саме, довготривалого впливу не тільки гіперглікемії при цукровому діабеті, а і гіпоестрогенемії, дисбалансу естрогенів-андрогенів у жінок в умовах менопаузи.


Keywords

метаболіти оксиду азоту ендокринна патологія

Download pdf

References

 1. Zheng W, Guo J, Liu Z-S. Effects of metabolic memory on inflammation and fibrosis associated with diabetic kidney disease: an epigenetic perspective. Clinical Epigenetics [Internet]. 2021 Apr 21;13(1). Available from: https://doi.org/10.1186/s13148-021-01079-5
 2. Avogaro A, Fadini GP, Gallo A, Pagnin E, de Kreutzenberg S. Endothelial dysfunction in type 2 diabetes mellitus. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases [Internet]. 2006 Mar;16:S39–S45. Available from: https://doi.org/10.1016/j.numecd.2005.10.015
 3. Pitocco D, Zaccardi F, Di Stasio E, Romitelli F, Santini SA, Zuppi C, et al. Oxidative Stress, Nitric Oxide, and Diabetes. The Review of Diabetic Studies [Internet]. 2010;7(1):15–25. Available from: https://doi.org/10.1900/RDS.2010.7.15
 4. Scott J, Duongh M, Young A, Subbarao P, Gauvreau G, Grasemann H. Asymmetric Dimethylarginine in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (ADMA in COPD). International Journal of Molecular Sciences [Internet]. 2014 Apr 10;15(4):6062–6071. Available from: https://doi.org/10.3390/ijms15046062
 5. Shivkar RR. Ratio Of Serum Asymmetric Dimethyl Arginine (ADMA)/ Nitric Oxide in Coronary Artery Disease patients. Journal of Clinical and Diagnostic Research [Internet]. 2014;Available from: https://doi.org/10.7860/JCDR/2014/7849.4665
 6. Бондаренко ОН, Галстян ГР, Анциферов МБ. Биологическая роль оксида азота при сахарном диабете. Сахарній диабет. 2002;2:56-63.Комаревцева ИА, Орлова ЕА, Благодаренко ЕА. Бифункциональный характер действия оксида азота в ткани почек при активации апоптоза. Укр. біохім. ж. 2002;74(4а,додаток 1):47.
 7. Akkoca M, Usanmaz SE, Koksoy C, Bengisun U, Demirel-Yilmaz E. Plasma nitric oxide level is correlated with microvascular functions in the peripheral arterial disease. CH [Internet]. 2017 Feb 27;65(2):151–62. Available from: https://doi.org/10.3233/CH-16143
 8. Li H, Wan A. Apoptosis of Rheumatoid Arthritis Fibroblast-Like Synoviocytes: Possible Roles of Nitric Oxide and the Thioredoxin 1. Mediators of Inflammation [Internet]. 2013;2013:1–8. Available from: https://doi.org/10.1155/2013/953462
 9. Perl A. Review: Metabolic Control of Immune System Activation in Rheumatic Diseases. Arthritis & Rheumatology [Internet]. 2017 Nov 8;69(12):2259–2270. Available from: https://doi.org/10.1002/art.40223