Конференція: Basic medical science for endocrinology 2021

Напрямок: Фізіологічні процеси при ендокринній патології


Інсулінотерапія та маса тіла


Authors

  • Крохмалюк О.К. Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна
  • Власенко М.В. Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Ведення пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу потребує якісного контролю компенсації, належної корекції дозування препаратів інсуліну короткої і тривалої дії відповідно до віку, індексу маси тіла, індивідуальної сприйнятливості. Пацієнти допубертатного віку важче досягають стану компенсації та потребують ретельного титрування препаратів інсуліну. Зв’язку між рівнем компенсації та індексом маси тіла не виявлено. Пацієнти пубертатного віку чоловічої статі частіше мають підвищену масу тіла та вимагають призначення вищих доз інсуліну, переважно за рахунок інсуліну короткої дії. Використання великих доз болюсного інсуліну у цій віковій групі вимагає ретельного контролю за масою тіла. Пацієнти з нормальною масою тіла легше піддаються корекції дози інсуліну. У групі пацієнтів з недостатньою масою тіла закономірності в корекції дози не спостерігаються. Відповідна корекція дози та постійний контроль показника глікозильованого гемоглобіну сприяють кращій компенсації пацієнтів та профілактиці гострих та хронічних ускладнень цукрового діабету 1 типу.


Keywords

діабет інсулінотерапія маса тіла

Download pdf

References

  1. Кривоносова О., Журавльова Л. Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет. Харків: ХНМУ; 2019.