Конференція: Basic medical science for endocrinology 2021

Напрямок: Фізіологічні процеси при ендокринній патології


Взаємозв’язок вмісту лептину в сироватці крові та індексу маси тіла у щурів за умов інсулінорезистентності та ожиріння


Authors

  • Цимбала Е.М. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Досліджували маркери вуглеводного обміну (концентрацію лептину, інсуліну, глюкози в сироватці крові) у тварин, які перебували на високовуглеводній (1-ша дослідна група) та високожировій (2-га дослідна група) дієтах та вираховували індекс маси тіла (ІМТ) тварин. Щури контрольної групи знаходились на стандартному харчовому раціоні віварію. У результаті експерименту у щурів 1-ї дослідної групи  рівень лептину в сироватці крові підвищився  на 52,62% (р<0,05), а також зріс ІМТ на 51,16% (p˂0,05) щодо даних у тварин контрольної групи. У щурів 2-ї дослідної групи рівень лептину підвищився на 68,62% (p<0,05) та збільшився ІМТ на 74,42% (p<0,01) щодо контролю. Привертають увагу зміни показників вуглеводного обміну. Рівень інсуліну та глюкози  підвищився на 47,96 % (р<0,001) та  76,57 % (р<0,001) відповідно у щурів 1-ї дослідної групи та на 38,47% (р<0,05) та  27,69% (р<0,05) у тварин 2-ї дослідної групи  щодо даних у інтактних тварин. Встановлено зростання індексу HOMA-IR у 2,31 раза (р<0,001) та 79,14% на  (р<0,01) у тварин 1-ї та 2-ї дослідних груп  щодо даних в інтактних тварин. Встановлено тісний кореляційний взаємозв’язок між вмістом лептину в сироватці крові та ІМТ.


Keywords

індекс маси тіла лептин інсулін глюкоза

Download pdf

References

  1. Журавльова ЛВ, Келеберда ОС. Вплив дисбалансу адипоцитокінів на функцію нижнього стравохідного сфінктера у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу на тлі ожиріння. Сучасна гастроентерологія. 2019;5(109):75-82.
  2. Levchuk NI. Біохімічні і молекулярні механізми розвитку інсулінорезистентності в клітинах жирової тканини. Endokrynologia [Internet]. 2020 Oct 6;25(3):243–250. Available from: https://doi.org/10.31793/1680-1466.2020.25-3.243
  3. Дельва МЮ. Рівні адипокінів та показники інсулінорезистентності при лакунарних інсультах у осіб з абдомінальним ожирінням. Світ медицини та біології. 2013;1:26-31.
  4. Shuprovych A, Hurina N, Korpacheva-Zinych O. Disorders of uric acid metabolism in rats with fructose-induced experimental insulin resistance syndrome. Fiziolohichnyĭ zhurnal [Internet]. 2011 Mar 2;57(1):72–81. Available from: https://doi.org/10.15407/fz57.01.072
  5. Півторак КВ. Субмікроскопічний стан печінки при корекції стеатозу гепатопротектором амінокислотного походження. Вісник проблем біології і медицини. 2015;2(123):310-313.
  6. Большова ОВ, Маліновська ТМ. Вміст греліну та лептину в плазмі крові в дітей та підлітків із дисфункцією гіпоталамуса. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2018;14(8):719-724.
  7. Ваколюк ЛМ, Сокур СО, Секрет ТВ. Ожиріння: профілактичні та медико-соціальні аспекти. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2015;1(19):197-201.