Конференція: Basic medical science for endocrinology 2021

Напрямок: Особливості морфологічних змін органів та тканин при ендокринних захворюваннях


Ультраструктурні зміни тироцитів у пізні терміни після експериментальної термічної травми шкіри та застосуванні подрібненого субстрату ксеношкіри


Authors

 • Корицький В.Г. Тернопiльський нацiональний медичний унiверситет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
 • Небесна З.М. Тернопiльський нацiональний медичний унiверситет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
 • Кульбiцька В.В. Тернопiльський нацiональний медичний унiверситет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
 • Якубишина Л.В. Тернопiльський нацiональний медичний унiверситет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
 • Тупол Л.Д. Тернопiльський нацiональний медичний унiверситет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
 • Грималюк О.І. Тернопiльський нацiональний медичний унiверситет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Щитоподібна залоза – орган з інтенсивним метаболізмом та васкуляризацією, володіє високою чутливістю до екзогенних та ендогенних впливів, що впливає на морфологічну реорганізацію тканини. На фоні надмірної ендогенної інтоксикації після термічної травми шкіри відбувається дестабілізація ендокринного балансу, а також спостерігаються деструктивно-дегенеративні зміни структурних компонентів щитоподібної залози. Експериментальні дослідження проведено на 30 статевозрілих білих лабораторних щурах-самцях. Моделювання опіку ІІІ ступеня здійснювали мідними пластинами, які попередньо розігрівали у кип’яченій воді до температури 97-100 ºС і наносили на епільовану поверхню шкіри спини тварини під тіопентал натрієвим наркозом. Ранню некректомію пошкоджених ділянок шкіри проводили через 1 добу після нанесення термічної травми, закриття рани здійснювали подрібненим субстратом ліофілізованої ксеношкіри. Тварин декапітували на 14 та 21 доби, що відповідає стадіям пізньої токсемії і септикотоксемії опікової хвороби. Електронномікроскопічне дослідження проводили відповідно загальноприйнятої методики. На ультраструктурному рівні, встановлено значну реорганізацію тироцитів на 14 добу та глибокі деструктивно-дегенеративні зміни клітин через 21 добу після експериментальної термічної травми, що супроводжується значним набряком цитоплазми із порушеною ультраструктурою мембранних органел, пікнотичними ядрами та відсутністю на апікальній поверхні мікроворсинок. У пізні терміни експерименту за умов застосування ліофілізованого ксенодермального субстрату переважають тироцити кубічної форми, виявляються еухроматинові ядра та багато мікроворсинок, добре виражена ендоплазматична сітка, що свідчить про відновлення секреторної активності, активацію регенераторних процесів та покращення нормалізації структурних компонентів щитоподібної залози.


Keywords

тироцити щитоподібна залоза термічна травма ксеношкіра

Download pdf

References

 1. Ali Rajab NM, Ukropina M, Cakic-Milosevic M. Histological and ultrastructural alterations of rat thyroid gland after short-term treatment with high doses of thyroid hormones. Saudi Journal of Biological Sciences [Internet]. 2017 Sep;24(6):1117–1125. Available from: https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2015.05.006
 2. Tiron OI, Appelhans OL, Gunas IV, Chereshniuk IL. Indicators of the cell cycle in the thyroid gland in rats when applying infusion of 0.9% solution of NaCl, lactoprotein with sorbitol or HAES-LX 5%. Reports of Morphology [Internet]. 2019 Feb 28;25(1):62–67. Available from: https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2019-25(1)-09
 3. Yagubova SM. Electron microscopic changes in the cellular and extracellular structures of the adrenal and thyroid glands during acute hypoxia. Avicenna Bulletin [Internet]. 2019;21(4):590–596. Available from: https://doi.org/10.25005/2074-0581-2019-21-4-590-596
 4. Герасимчук МР, Попадинець ОГ, Побігун НГ. Морфофункціональні особливості щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі та фізичному навантаженні. Експериментальна і клінічна медицина. 2016;2:49-55.
 5. Горальський ЛП, Хомич ВТ, Кононський ОІ. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології. Навчальний посібник. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 286 с.
 6. Kramar SB, Volkov KS, Nebesna ZM. Morphometric studies of the damaged skin area after experimental thermal trauma and during correction with a cryo-lyophilized xenograft skin substrate. Reports of Morphology [Internet]. 2018 Dec 27;24(4):22–28. Available from: https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2018-24(4)-03
 7. Kulbitska VV, Nebesna ZM, Shuturma OY, Trach Rosolovska SV. Histological changes of the adrenal gland in dynamic after experimental thermal injury. Bulletin of Problems Biology and Medicine [Internet]. 2021;1(1):220. Available from: https://doi.org/10.29254/2077-4214-2021-1-159-220-224
 8. Надольник ЛИ. Стресс и щитовидная железа. Биомедицинская химия. 2010;56(4):443-56.
 9. Нурметова ІК. Морфометричні параметри щитоподібної залози при термічній травмі в динаміці експериментального її лікування комбінованими гіперосмолярними розчинами на 21 та 30 добу експерименту. Вісник морфології. 2012;18(2):263-5.
 10. Cherkasov VG, Dzevulska ІV, Cherkasov EV, Kaminsky RF, Pastukhova VA, Kovalchuk ОІ, et al. Influence of haes-lx-5% infusion solution on the dna content of endocrine glands cells against the background of thermal burn of skin in rats. World of Medicine and Biology [Internet]. 2017;13(62):168. Available from: https://doi.org/10.26724/2079-8334-2017-4-62-168-173