Конференція: Basic medical science for endocrinology 2021

Напрямок: Фізіологічні процеси при ендокринній патології


Дослідження процесів пероксидації та енергетичного обміну у щурів із порушеною толерантністю до глюкози на тлі йододефіциту


Authors

 • Гуранич Т.В. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
 • Воронич-Семченко Н.М. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
 • Гуранич С.П. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Метою дослідження було вивчення процесів пероксидації та енергетичного обміну у сироватці крові щурів із порушеною толерантністю до глюкози на тлі йододефіциту. Тварини були розділені на контрольну (інтактні щурі) та три дослідні групи (моделювання йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання). Процеси перекисного окиснення білків досліджували за вмістом продуктів окисної модифікації білків, а вільнорадикальне окиснення ліпідів – за рівнем дієнових кон’югатів та активних продуктів, які реагують на тіобарбітурову кислоту. Енергетичний обмін аналізували за активністю сукцинат-, малат- і лактатдегідрогенази у сироватці крові. Встановлено, що комбінована ендокринопатія призводить до зменшення інтенсивності перекисної деструкції протеїнів на тлі зростання вмісту кінцевого продукту ліпопероксидації щодо значень у тварин із монойоддефіцитом чи ізольованою інсулінорезистентністю. За таких експериментальних умов зменшилася активність дегідрогеназ сироватки крові, головним чином, за рахунок супресії сукцинатдегідрогенази порівняно з показниками щурів, які перебували на високофруктозній дієті чи раціоні з обмеженим умістом йоду. Таким чином, порушення гуморальної регуляції, які виникають за умов інсулінорезистентності у поєднанні з йододефіцитом, потенціюють розлади енергетичного й прооксидантного гомеостазу.


Keywords

йододефіцит інсулінорезистентність енергетичний обмін прооксидантний гомеостаз

Download pdf

References

 1. Гаврилов ВБ, Гаврилов АР, Хмара ЙФ. Вимірювання дієнових коньюгатів в плазмі крові по ультрафіолетовому поглинанню гептанових і ізопропанольних екстрактів. Лабораторное дело. 1988;2:60-63.
 2. Дубинина ЕЕ, Морозова МГ, Леонова НВ. Окислительная модификация белков плазмы крови больных психическими расстройствами (депрессия, деперсонализация). Вопросы медицинской химии. 2000;4:54-58.
 3. Заморський ІІ, Букатару ЮС, Мельничук СП. Аналіз активності сукцинатдегідрогенази та лактатдегідрогенази при гострій та хронічній гіпоксії на фоні введення похідного 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти. Scientific Journal “ScienceRise: Pharmaceutical Science”. 2017;2(6):9-13.
 4. Кононенко АГ, Кравченко ВМ. Зміни показників обміну речовин при експериментальному гіпотиреозі. Международный эндокринологический журнал. 2016;2(74):174.
 5. Коробейникова ЄН. Модифікація визначення продуктів перекисного окиснення ліпідів у реакції з тіобарбітуровою кислотою. Лабораторное дело. 1989;7:8-10.
 6. Лукьянова ЛД, Кирова ЮИ, Германова ЭЛ. Роль сукцината в регуляции срочной экпресссии HIF-1A при гипоксии. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 2017;164(9):273-279.
 7. Shuprovych A, Hurina N, Korpacheva-Zinych O. Disorders of uric acid metabolism in rats with fructose-induced experimental insulin resistance syndrome. Fiziolohichnyĭ zhurnal [Internet]. 2011 Mar 2;57(1):72–81. Available from: https://doi.org/10.15407/fz57.01.072
 8. Bayburina G. Influence of free radical oxidation on level of corticosteroid receptors in livers of animals depending on initial sensitivity to hypoxia in dynamics of postresuscitation period. International Research Journal. 2018;1(67):30-34.
 9. Buranasin P, Mizutani K, Iwasaki K, Pawaputanon Na Mahasarakham C, Kido D, Takeda K, et al. High glucose-induced oxidative stress impairs proliferation and migration of human gingival fibroblasts. PLOS ONE [Internet]. 2018 Aug 9;13(8):e0201855. Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201855
 10. Martínez-Galán JR, Pedraza P, Santacana M, Escobar del Ray F, Morreale de Escobar G, Ruiz-Marcos A. Early effects of iodine deficiency on radial glial cells of the hippocampus of the rat fetus. A model of neurological cretinism. Journal of Clinical Investigation [Internet]. 1997 Jun 1;99(11):2701–2709. Available from: https://doi.org/10.1172/JCI119459