Фундаментальні науки – практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів

(присвячена 80-річчю з Дня народження професора Шутки Б.В., 30 вересня – 2 жовтня 2020 року)

Метою конференції є:

  1. Зібрати провідних вчених: морфологів, фізіологів, геронтологів, біохіміків, клініцистів, вчених, яким належить пріоритет у розробці та застосуванні комплексу класичних та сучасних методів морфо-функціональних досліджень в експериментальних та клінічних умовах. Необхідність проведення конференції зумовлена пошуком оптимальних алгоритмів патоморфологічної діагностики, лікування та профілактики захворювань органів і систем, розвиток яких повʼязаний із структурно-метаболічними та віковими особливостями.
  2. Проаналізувати результати наукових досліджень фундаментальних кафедр та науково-дослідних інститутів.
  3. Обмінятися досвідом проведення наукових досліджень із використанням сучасних методик, ознайомитися з новітніми технологіями.
  4. Розкрити основи патогенетичних механізмів уражень органів та систем при різних патологічних процесах, що сприятиме пошуку нових сучасних підходів до їх комплексного лікування та профілактики.
  5. Обговорити отримані результати з перспективою їх використання в практичній охороні здоров’я.
  6. Розробити прогресивні напрями досліджень у галузі морфології, фізіології, біохімії, геронтології, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.
  7. Брати участь в міжнародних багатоцентрових рандомізованих дослідженнях в рамках доказової медицини.
  8. Провести майстер класи із використання арсеналу морфо-функціональних досліджень провідними науковцями, що передбачає лекції, відеопрезентації власних результатів провідних вчених-фахівців.
  9. Укласти договір про наукове співробітництво Товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України із вітчизняними і закордонними медичними науковими структурами та організаціями.