Вартість участі

Вартість публікації є фіксованою та не залежить від обсягу рукопису.

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті https://conference.if.ua/ у вільному доступі для скачування.

Рання реєстрація
(10 червня – 15 серпня 2020)
Пізня реєстрація
(16 серпня – 15 вересня 2020)
Доповідач250 грн300 грн
Слухач250 грн300 грн
Доповідач зі стендовою доповіддю250 грн300 грн
Доповідач On-Line250 грн300 грн
Слухач On-Line250 грн300 грн

Усі зареєстровані учасники отримують Сертифікат, який доступний для скачування за посиланням https://conference.if.ua/certificates

Також, можливий випуск Сертифікату для співавторів та доступ до сесії On-Line конференції.

Вартість безпосередньої участі в пленарних і секційних засіданнях для доповідача/слухача/доповідача зі стендовою доповіддю буде повідомлена додатково та оплачується на стійці реєстрації після прибуття на конференцію.

Регламент та забезпечення

Регламент
 1. Усна доповідь – до 15 хв.
 2. Участь в обговоренні  – до 3 хв.
 3. Постерна доповідь – до 5 хв.
Забезпечення

Оргкомітет забезпечує доповідачів мультимедійним проектором, ноутбуком і презентером для представлення результатів досліджень.

Подання та розгляд рукописів

10 червня – 31 серпня – Подання рукописів

10 червня – 1 вересня – Рецензування рукописів

Файл рукопису надсилається ВИКЛЮЧНО за допомогою електронної системи – Зареєструватись та Подати рукопис

Вимоги до оформлення

Фундаментальні науки – практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів

(присвячена 80-річчю з Дня народження професора Шутки Б.В., 30 вересня – 2 жовтня 2020 року)

Метою конференції є:

 1. Зібрати провідних вчених: морфологів, фізіологів, геронтологів, біохіміків, клініцистів, вчених, яким належить пріоритет у розробці та застосуванні комплексу класичних та сучасних методів морфо-функціональних досліджень в експериментальних та клінічних умовах. Необхідність проведення конференції зумовлена пошуком оптимальних алгоритмів патоморфологічної діагностики, лікування та профілактики захворювань органів і систем, розвиток яких повʼязаний із структурно-метаболічними та віковими особливостями.
 2. Проаналізувати результати наукових досліджень фундаментальних кафедр та науково-дослідних інститутів.
 3. Обмінятися досвідом проведення наукових досліджень із використанням сучасних методик, ознайомитися з новітніми технологіями.
 4. Розкрити основи патогенетичних механізмів уражень органів та систем при різних патологічних процесах, що сприятиме пошуку нових сучасних підходів до їх комплексного лікування та профілактики.
 5. Обговорити отримані результати з перспективою їх використання в практичній охороні здоров’я.
 6. Розробити прогресивні напрями досліджень у галузі морфології, фізіології, біохімії, геронтології, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.
 7. Брати участь в міжнародних багатоцентрових рандомізованих дослідженнях в рамках доказової медицини.
 8. Провести майстер класи із використання арсеналу морфо-функціональних досліджень провідними науковцями, що передбачає лекції, відеопрезентації власних результатів провідних вчених-фахівців.
 9. Укласти договір про наукове співробітництво Товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України із вітчизняними і закордонними медичними науковими структурами та організаціями.

Форма участі

У ході роботи конференції пропонуються пленарні і секційні засідання, а також секційне засідання On-Line.

Форма участі:

 1. Доповідач
 2. Слухач
 3. Доповідач зі стендовою доповіддю
 4. Доповідач On-Line
 5. Слухач On-Line

Програма конференції буде представлена на сайті. Запрошення на приєднання до On-Line секції буде надіслано персонально.