Файл рукопису надсилається ВИКЛЮЧНО за допомогою електронної системи – Зареєструватись та Подати рукопис

Терміни надсилання матеріалів: 18 червня – 1 листопада 2021

 1. Рукопис, який подається, повинен представляти нові, раніше не опубліковані результати.
 2. Текст рукопису повинен бути українською або англійською мовою. Файл рукопису зберегти у форматі Microsoft Word.
 3. Обсяг рукопису – 2 – 5 сторінок (Вартість участі є фіксованою та не залежить від обсягу).
 4. Форматування тексту рукопису: 1,5 міжрядковий інтервал; шрифт Times New Roman 12pt; поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм; ілюстрація та / або таблиця повинні бути розміщені в тексті у відповідних місцях (не більше однієї таблиці та / або ілюстрації).
  1. Ілюстрація повинна мати високу роздільну здатність (300 точок на дюйм) та супроводжуватися підписом.
  2. Заголовок таблиці (не більше 15 слів) повинен бути розміщений над таблицею. Таблиця не повинна бути вбудована як рисунок.
 5. Структура рукопису:
  1. Назва роботи (великими літерами).
  2. Прізвища та ініціали авторів.
  3. Повна назва установи
  4. E-mail та номер телефону автора-кореспондента.
  5. Текст рукопису:
   1. Резюме (повинно розкривати суть роботи без основного тексту рукопису. Об’єм – до 250 слів).
   2. Вступ.
   3. Матеріали та методи.
   4. Результати та обговорення.
   5. Висновки
   6. Список літератури (до 15 джерел). Використовуйте тільки стиль цитування Vancouver. Його шаблон доступний в таких програмах як Mendeley (http://www.mendeley.com/), EndNote (http://www.endnote.com/support/enstyles.asp) і Reference Manager (http://refman.com/downloads/styles). Приклад: Barnett AH. Origin of the microangiopathic changes in diabetes. 1993;(2):218-222. doi:10.1038/eye.1993.52.
 6. Назва файлу – прізвище автора-кореспондента.