Субмікроскопічні зміни структурних компонентів селезінки при дії глутамату натрію


Authors

 • Гарапко Тетяна ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Україна
 • Матешук-Вацеба Леся Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Проаналізовано результати експериментального дослідження, яке проводилося на білих щурах самцях та самках репродуктивного віку, з метою виявлення субмікроскопічних змін структурних компонентів селезінки за умови дії глутамату натрію в динаміці. Впродовж двох, чотирьох, шести та восьми тижнів тварини щоденно отримували разом з їжею глутамат натрію в дозі 0,07 г/кг маси тіла. Субмікроскопічні дослідження органа проведені за допомогою електронного трансмісійного мікроскопа ТЕМ–100. Фотодокументували досліджуваний матеріал за допомогою цифрової камери SONY–H9. Перші порушення структурних компонентів селезінки спостерігаються вже через два тижні, а саме розширення міжклітинних просторів як в білій, так і в червоній пульпі селезінки, які містять вакуолеподібні структури, зростання кількості плазмоцитів, цитоплазма яких заповнена розширеними канальцями ГЕС. В динаміці зі збільшенням тривалості прийому зміни поглиблюються, досягаючи максимуму через 8 тижнів експерименту. Методом електронної мікроскопії виявлено, що ознаки пристосувально-компенсаторних процесів до кінця експерименту приводять до втрати регенеративної функції.


Keywords

селезінка експеримент глутамат натрію лімфоцити

Download pdf

References

 1. Alalwani AD. Monosodium glutamate induced testicular lesions in rats (histological study). Middle East Fertil Soc J. 2014; 19: 274-80. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mefs.2013.09.003
 2. Bautista RJH, Mahmoud AM, Kö nigsberg M, Guerrero NELD. Obesity: Pathophysiology, monosodium glutamate-induced model and anti-obesity medicinal plants. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019; 111: 503-16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.12.108 [PMid:30597304]
 3. Eweka AO, Eweka A, Om’ iniabohs FAE. Histological Studies of the Effects of Monosodium Glutamate of the Fallopian Tubes of Adult Female Wistar Rats. North American Journal of Medical Sciences. 2010; 2 (3): 146-9.
 4. Eweka AO, Om’ iniabohs FAE. Histological Studies of the Effects of Monosodium Glutamate on the Ovaries of Adult Wistar Rats. Annal of Medical & Health Sciences Research. 2011; 1 (1): 37-43. DOI: https://doi.org/10.4314/abs.v9i1.66569
 5. Gotoh K, Inoue M, Masaki T, Chiba S, Shimasaki T, Ando H, et al. A novel antiinflammatory role for spleen-derived IL-10 in obesity-induced hypothalamic inflammation. J Neurochem. 2012; 120: 752- 64. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2011.07617.x [PMid:22146087]
 6. Hashem HE, El-Din Safwat MD, Algaidi S. The effect of monosodium glutamate on the cerebellar cortex of male albino rats and the protective role of vitamin C (histological and immunohistochemical study). J Mol Histol. 2012; 43 (2): 179-86. DOI: https://doi.org/10.1007/s10735-011-9380-0 [PMid:22143495]
 7. Hassan ZA, Arafa MH, Soliman WI, Atteia HH, Al-Saeed HF. The Effects of Monosodium Glutamate on Thymic and Splenic Immune Functions and Role of Recovery (Biochemical and Histological study). J Cytol Histol. 2014; 5: 283. DOI: https://doi.org/10.4172/2157-7099.1000283
 8. Liu C, Li M, Cao Y, Qu JP, Zhang ZW, Xu SW, Li S. Effects of avermectin on immune function and oxidative stress in the pigeon spleen. Chem Biol Interact. 2014; 210: 43-50. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cbi.2013.12.015 [PMid:24412236]
 9. Zanfirescu A, Cristea AN, Nitulescu GM, Velescu BS, Gradinaru D. Chronic Monosodium Glutamate Administration Induced Hyperalgesia in Mice. Nutrients. 2018; 10: 1. DOI: https://doi.org/10.3390/nu10010001 [PMid:29267217 PMCid:PMC5793229]