Відмінності стану субхондральної кістки у щурів в залежності від адренореактивністі організму


Authors

  • Ковальчук Наталія Приватний вищий навчальний заклад “Київський медичний університет”, Україна
  • Радомський Олександр Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Україна
  • Радомська Наталія Приватний вищий навчальний заклад “Київський медичний університет”, Україна
  • Керечанин Ірина Приватний вищий навчальний заклад “Київський медичний університет”, Україна
  • Ковальчук Василь Приватний вищий навчальний заклад “Київський медичний університет”, Україна
📧Corresponding author

Abstract

В експерименті у 50 білих щурів з різним станом адренореактивності оцінювали мікроскопічну будову субхондральної кістки колінних суглобів при моделюванні гіпертермії. Виявили достовірні відмінності морфометричних показників остеосинтезу в периферійних зонах суглобів щурів із зміненою сенситивністю клітинних адренорецепторів і в центральних зонах – у нормореактивних щурів, що зумовлено перебудовою структури кісткового мозку і впливом екзогенної тривалої гіпертермії.


Keywords

варіабельність субхондральна кістка адренореактивність організму

Download pdf

References

  1. Бapинoв ЕФ, Aбpaмець II, Бoндapенкo HM, Бapинoвa MЕ. Poль внутpiшньoклiтинниx cигнaльниx й ефектopниx cиcтем мoнoцитiв у pеaлiзaцiї iндивiдуaльнoї pеaктивнocтi opгaнiзму. Укpaїнcький медичний aльмaнax. 1999; 2 (4): 9-13.
  2. Baлуцинa BM, Tкaченкo ЛH, Acлaнoвa ЕA. Ocoбеннocти фopмиpoвaния теплoвыx пopaжений у гopнopaбoчиx глубoкиx угoльныx шaxт Дoнбacca. Mед. тpуд. пpoм. экoл. 1996; (4): 4-8.
  3. Hикoнopoв CГ, Кoзлoвa TA. Декaльцинaция кocтнoй ткaни в вoзpacтaющиx кoнцентpaцiяx coли тpилoнa Б. Apxив aнaтoмии, гиcтoлoгии и эмбpиoлoгии. 1986; T. 91 (8): 78-80.
  4. Bevilaqua Grossi D, Lipton RB, Bigal ME. Temporomandibular disorders and migraine chronification. Curr Pain Headache Rep. 2009; Vol. 13 (4): 314-318. DOI: https://doi.org/10.1007/s11916-009-0050-9 [PMid:19586596]