Морфологічні зміни органів травної системи в умовах гіпотиреозу


Authors

  • Рангулова Тетяна Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
  • Лазуркевич Олег Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
  • Репецька Оксана Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
  • Грищук Марія Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
  • Попадинець Оксана Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
  • Дубина Наталія Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Робота присвячена вивченню морфологічних особливостей печінки, стінки тонкої кишки, пародонта при гіпотиреозі, змодельованому у статевозрілих безпородних щурів. Застосовано світлооптичний та електронномікроскопічний методи дослідження. В усіх органах виражені прояви структурно-метаболічних порушень, які розвинулися при дефіциті гормонів щитоподібної залози.


Keywords

гіпотиреоз печінка тонка кишка пародонт

Download pdf

References

  1. Артеменко ТВ, Сахарук НА. Анализ стоматологического здоровья (гипотиреоз). Вестник ВГМУ. 2014;2:124-128.
  2. Бaлaбoлкин MИ, Клебaнoвa ЕM, Кpеминcкaя BM. Фундaментaльнaя и клиничеcкaя тиpoидoлoгия. M.: OAO «Издaтельcтвo «Mедицинa»; 2007.
  3. Макарова НГ, Васильева ЛС, Выборова ИС, Гармаева ДВ. Структура печени при коррекции экспериментального гипотиреоза деларгином. Сибирский медицинский журнал. 2011;4:81-84.
  4. Пpиcтупюк OM. Гiпoтиpеoз: ушкoдження opгaнiв тa cиcтем. Miжнapoдний ендoкpинoлoгiчний жуpнaл. 2011;4:104-109.