Морфофункціональні особливості шкіри та органів сечо-статевої системи в умовах гіпотиреозу


Authors

 • Гончарук Валентина Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Куйбіда Іван Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Олійник Надія Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Токарук Надія Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Пастух Михайло Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Попадинець Оксана Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Досліджено морфофункціональні зміни шкіри та її придатків, передміхурової залози у щурів на 14 добу мерказоліл-індукованого гіпотиреозу, а також вивчено вплив загальної глибокої гіпотермії на нирки щурів із змодельованим гіпотиреозом. Використано світлооптичні, електронномікроскопічні та біохімічні методи дослідження. Встановлено, що загальна глибока гіпотермія при гіпотиреозіндукованих змінах у нирках зумовлює виражені дистрофічні процеси у фільтраційно-реабсорбційному апараті. У шкірі, її придатках та в усіх частках простати також виникають дистрофічні зміни.


Keywords

гіпотиреоз шкіра передміхурова залоза нирка гіпотермія

Download pdf

References

 1. Бaлaбoлкин MИ, Клебaнoвa ЕM, Кpеминcкaя BM. Фундaментaльнaя и клиничеcкaя тиpoидoлoгия. M.: OAO «Издaтельcтвo «Mедицинa»; 2007.
 2. Кузьменко ЮЮ. Морфофункціональні зміни паренхіми нирки щурів при тривалому експериментальному гіпотиреозі. Український морфологічний альманах. 2011;9(1):60-62.
 3. Орлова ММ, Родионова ТИ. Возрастные особенности функции почек у пациентов с манифестным гипотиреозом. Медицинские науки. 2012;4:347-351.
 4. Пpиcтупюк OM. Гiпoтиpеoз: ушкoдження opгaнiв тa cиcтем. Miжнapoдний ендoкpинoлoгiчний жуpнaл. 2011;4:104-109.
 5. Safer JD. Safer thyroid hormone action on skin. Dermato-Endocrinology. 2011;3(3):211-215.