Структурні зміни органів голови в умовах гіпотиреозу


Authors

 • Ананевич Ірина Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Барчук Романія Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Воянський Роман Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Грекуляк Василь Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Котик Тарас Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Попадинець Оксана Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Робота присвячена дослідженню ультраструктурних особливостей складових компонентів слизової оболонки піднебіння і щоки, великих слинних залоз, скронево-нижньощелепного суглоба, слизової оболонки верхньощелепної пазухи при змодельованому гіпотиреозі. Експеримент виконано на статевозрілих щурах-самцях. В усіх органах виникають однотипові зміни: виражені явища набряку в сполучнотканинних елементах і структурних компонентах стінки судинного русла, і, як наслідок, в епітеліоцитах розвиваються дистрофічні процеси.


Keywords

піднебіння слинні залози скронево-нижньощелепний суглоб щока верхньощелепна пазуха

Download pdf

References

 1. Apтеменкo TB, Caxapук HA. Aнaлиз cтoмaтoлoгичеcкoгo здopoвья (гипoтиpеoз).  Bеcтник BГMУ.  2014;2:124-128.
 2. Бaлaбoлкин MИ, Клебaнoвa ЕM, Кpеминcкaя BM. Фундaментaльнaя и клиничеcкaя тиpoидoлoгия. M.: OAO « Издaтельcтвo « Mедицинa»; 2007.
 3. Boлoвap OC, Toпчий ДB. Клиникa и pентгенoлoгичеcкaя cемиoтикa некoтopыx зaбoлевaний виcoчнo-нижнечелюcтнoгo cуcтaвa в зaвиcимocти oт вoзpacтa и телocлoжения пaциентoв. MЛ. 2012;7(93):55-58.
 4. Пpиcтупюк OM. Гiпoтиpеoз: ушкoдження opгaнiв тa cиcтем. Miжнapoдний ендoкpинoлoгiчний жуpнaл. 2011;4:104-109.
 5. Цебуp BЮ. Aнaлiз мopфoлoгiчниx тa бioxiмiчниx змiн в cлинниx зaлoзax щуpiв пiд впливoм гocтpoгo cтpеcу зaлежнo вiд типу неpвoвoї pегуляцiї. Cвiт медицини тa бioлoгiї. 2012;3:56-61.