Вплив латентного залізодефіциту на морфоденситометричні показники епітеліоцитів слизової оболонки ротової порожнини дітей шкільного віку


Authors

  • Шаламай Уляна Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
  • Багрій Микола Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
  • Кривенький Тарас Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Представлені результати дослідження впливу дефіциту заліза на морфометричні та оптичні показники епітеліоцитів слизової оболонки ротової порожнини (СОРП) дітей віком 6-18 років. Для досягнення мети обстежено 55 школярів із належним залізозабезпеченням (контрольна група) та латентним залізодефіцитом. Морфоденситометричне дослідження включало визначення периметру і площі клітин та ядер, ядерно-цитоплазматичного співвідношення, стану конденсації хроматину епітеліоцитів СОРП. Матеріалом для дослідження слугували епітеліоцити букального зішкрібу. Встановлено, що у дітей з  латентним залізодефіцитом суттєво збільшилась площа епітеліоцитів. При аналізі загального рівня конденсації хроматину ядер епітеліоцитів доведено гендерну особливість, яка проявлялася більшою чутливістю дівчаток молодшого шкільного віку до латентного залізодефіциту (збільшення інтегративної оптичної щільності ядер на 97,9 %, p<0,05 та площі клітини на 45,8 %, p<0,01 щодо контролю). У дітей старшого шкільного віку більш чутливими до дефіциту заліза виявились юнаки.


Keywords

латентний залізодефіцит морфоденситометрія епітеліоцитів діти шкільного віку

Download pdf

References

  1. Гaн PЗ, Пoпель CЛ. Mopфoлoгiчнi тa бioxiмiчнi меxaнiзми змiн букaльниx епiтелioцитiв тa еpитpoцитiв у дiтей зa пcиxoемoцiйнoгo cтpеcу. Regul. Mech. Biosyst. 2017; 8(3): 363-8.
  2. Кoчеpгa ЗP, Кoвaльчук ЛЄ, Геpaщенкo CБ. Цитoденcитoметpичнi пoкaзники coмaтичниx клiтин здopoвиx нoвoнapoджениx тa нoвoнapoджениx iз зaтpимкoю внутpiшньoутpoбнoгo poзвитку. Гaлицький лiкapcький вicник. 2015; 22(2): 53-6.
  3. Caлax AA, Aбушaнoвa OB, Кучеp OB. Cучacнi пiдxoди дo лaбopaтopнoї дiaгнocтики зaлiзoдефiцитнoї aнемiї. Cемейнaя медицинa. 2014; 1(51): 134-42.
  4. Cassat JE, Skaar EP. Iron in infection and immunity. Cell Host Microbe. 2013; 13(5): 509-19. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chom.2013.04.010 [PMid:23684303 PMCid:PMC3676888]
  5. Banadyha NV. Influence of iron deficiency anemia of the formation of systemic immunity in children. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(1): 93-100.
  6. Milto IV, Suhodolo IV, Prokopieva VD, Klimenteva TK. Molecular and Cellular Bases of Iron Metabolism in Humans. Biochemistry (Mosc). 2016; 81(6): 549-64. DOI: https://doi.org/10.1134/S0006297916060018 [PMid:27301283]
  7. Nikolovski D, Dugalic S, Pantic I. Iron oxide nanoparticles decrease nuclear fractal dimension of buccal epithelial cells in a timedependent manner. Journal of Microscopy. 2017; 1(1): 1-8. DOI: https://doi.org/10.1111/jmi.12585 [PMid:28543185]