Краніометрична характеристика площі середньої черепної ямки людини зрілого віку


Authors

  • Вовк Олег Харківський національний медичний університет, Україна
  • Чеканова Ірина Харківський національний медичний університет, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Робота присвячена вивченню краніометричної характеристики площі середньої черепної ямки людини зрілого віку. Дослідження проводилося на 50-ти КТ-знімках голови чоловіків та жінок, де було проведено морфометричне дослідження площі середньої черепної ямки загалом та обох її половин окремо в залежності від статі та крайніх типів черепа.


Keywords

середня черепна ямка черепний індекс індивідуальна анатомічна мінливість

Download pdf

References

  1. Maxaнбaев ГД, Кaуынбекoвa ШM, Axaнoв ГЖ. Mинимaльнo иннвaзивные дocтупы пpи xиpуpгии ocнoвaния пеpедней и cpедней чеpепнoй ямки. Bеcтник AГИУB. 2013; 1: 25-26.
  2. Lipschitz N, Kohlberg GD, Zuccarello M, Samy RN. Comprehensive review of the extended middle cranial fossa approach. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg [Internet]. 2018 Oct 19; 26 (5): 286- 92. DOI: https://doi.org/10.1097/MOO.0000000000000471 [PMid:29957681]
  3. Maina R, Ducati A, Lanzino G. The Middle Cranial Fossa: Morphometric Study and Surgical Considerations. Skull Base [Internet]. 2007 Oct 19; 17 (6): 395-403. DOI: https://doi.org/10.1055/s-2007-991117 [PMid:18449332 PMCid:PMC2111136]
  4. Boвк ЮH, Boвк OЮ. Чеpеп в тaблицax и цифpax. Лугaнcк: Элтoн; 2012. 216 c.
  5. Lang J. Clinical Anatomy of the Head [Internet]. Vol. 26, Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 1983. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-68242-1
  6. Boвк ЮM, Boвк OЮ. Iндивiдуaльнa aнaтoмiчнa мiнливicть тa її клiнiкo-мopфoлoгiчне знaчення. X.: ФOП Бpoвiн O. B.; 2019. 188 c.