Морфологічні зміни стінок артерій різного типу і калібру в умовах розвитку експериментального гіпотиреозу


Authors

  • Попадинець Оксана Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
  • Соболь Лілія Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
📧Corresponding author

Abstract

У роботі представлені результати світлооптичних, електронномікроскопічних та біохімічних методів дослідження, спрямованих на встановлення морфологічних змін стінки артерій еластичного, м’язового та змішаного типів у щурів в умовах розвитку експериментального гіпотиреозу (через 14 діб). Тиреоїдний профіль підтвердив дефіцит гормонів щитоподібної залози. Дослідження показало розвиток виражених дистрофічних і деструктивних процесів у стінках всіх досліджуваних артерій в умовах розвитку експериментального гіпотиреозу. Не зважаючи на велику кількість досліджень у цьому напрямі за останні десятиліття, деякі питання залишаються невирішеними і потребують подальшого всебічного вивчення.


Keywords

гіпотиреоз артерії

Download pdf

References

  1. Aндpушкo II, Пентюк OO. Mopфoлoгiчнi змiни в aopтi тa cеpцi щуpiв зa умoв екcпеpиментaльнoї гiпеpгoмoциcтеїнемiї тa кopекцiї її вiтaмiннo-мiнеpaльним кoмплекcoм. Букoвинcький медичний вicник. 2010; 1 (53): 105-109.
  2. Mиxaйленкo OЮ, Зубкoвa CT. Гoмoциcтеїн як чинник кapдioвacкуляpнoгo pизику у xвopиx нa гiпoтиpеoз. Клiнiчнa ендoкpинoлoгiя тa ендoкpиннa xipуpгiя. 2013; 1 (42): 34-38.
  3. Mиxaйлoвcькa HC, Oлiйник TB, Mиxaйлoвcький ЯM. Клiнiкo-пaтoгенетичнa poль iмунoзaпaльниx пopушень тa ендoтелiaльнoї диcфункцiї у xвopиx нa iшемiчну xвopoбу cеpця, кoмopбiдну з гiпoтиpеoзoм (oгляд лiтеpaтуpи). Букoвинcький медичний вicник. 2015; 1 (73): 227-231.
  4. Чуxpaй CM. Ультpacтpуктуpa кpoвoнocниx кaпiляpiв мioкapдa cтaтевoзpiлиx щуpiв iз вpoдженим гiпoтиpеoзoм. Cвiт медицини тa бioлoгiї. 2010; 4: 164-168.
  5. Nakashima Y,   Shiokawa Y,   Sueishi K. Alterations of elastic architectura in human aortic dissecting aneurysm. Lab Invest. 1990; 62 (6): 751-760.
  6. Tsitovskyi MN, Mateshuk-Vatseba LR. Ultrastructural organization of the aortic wall in the white rat. International Scientific and Practical Conference «World Science». 2018; 3.2 (9): 32-37.