Де- і регенеративні процеси в сідничому нерві при лазерному опроміненні місця його перетину і поперекового відділу хребта


Authors

 • Попадинець Оксана Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Юрах Омелян Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Рохкінд Шимон Відділення нейрохірургії Тель-Авівського Сураського медичного центру Тель-Авівського університету, Ізраїль
 • Юрах Галина Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Колосов Олег Комерційне неприбуткове підприємство міської клінічної лікарні №1 Івано-Франківської міської ради, Україна
 • Курилів Галина Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Вивчали морфологічні та морфометричні зміни мієлінових і безмієлінових нервових волокон, стан мікроциркуляції сідничого нерва кролів-самців у нормі, при де- і регенерації та вплив різних способів лазерного опромінення на перебіг відновних процесів. Невротомію і накладання епіневральних швів здійснювали під ефірним наркозом. Лазерний промінь спрямовували на шкіру задньої поверхні стегна в проекції нерва або поперекового відділу хребта. Було задіяно 96 тварин. Спостереження проводили на 7, 15, 30, 90 та 180 доби після хірургічного втручання. Отримані результати вказують на те, що низькоенергетичне лазерне випромінювання червоного спектру посилює відновні процеси в травмованому нерві. У проксимальному відрізку нерва скорочуються терміни висхідної дегенерації і пришвидшується відновлення мікрогемосудин. Регенерація і мієлінізація нервових волокон розпочинається в ранні терміни, що веде до повного відновлення їхнього кількісного та якісного складу до 30 доби. Для процесів, які розвиваються в дистальному відрізку нерва на тлі лазерного опромінення, характерним є більша інтенсивність вторинної дегенерації нервових волокон, активізація репаративного ангіогенезу, розширення мікрогемосудин, бурхлива регенерація і ремієлінізація аксонів у перші тижні після травми, що призводить до більш повного відновлення ангіо- і мієлоархітектоніки нерва. Різниці в інтенсивності, тривалості і перебігу репаративних процесів при різних способах лазерного опромінення тварин не виявлено.


Keywords

сідничий нерв травма дегенерація регенерація

Download pdf

References

 1. Mещеpякoвa TИ, Лaндa BA. Кoмплекcный пoxoд к лечению тpaвм кoнечнocтей, ocoлoжненныx невpoпaтиями. Bеcтник тpaвмaтoлoгии и opтoпедии им. HH Пpиopoвa. 1998; 3: 21-23.
 2. Цимбaлюк BI, Cтpaфун CC, Гaйкo OГ, Гaйoвич BB. Кoнцепцiя вiднoвлення функцiї кiнцiвки пpи тpaвмaтичнoму ушкoдженнi пеpифеpичниx неpвiв. Укpaїнcький нейpoxipуpгiчний жуpнaл. 2016; 3: 48-54.
 3. Цимбaлюк BI, Лузaн БM, Цимбaлюк ЯB. Дiaгнocтикa й лiкувaння xвopиx iз тpaвмaтичними ушкoдженнями пеpифеpичниx неpвiв в умoвax бoйoвиx дiй. Tpaвмa. 2015; 16 (3): 13-18.
 4. Tещук BЙ, Tещук HB, Дoбpенкo MB. Tpaвмaтичнi ушкoдження пеpифеpiйниx неpвiв у вiйcькoвocлужбoвцiв - учacникiв aнтитеpopиcтичнoї oпеpaцiї. Aктуaльные пpoблемы тpaнcпopтнoй медицины. 2016; 1 (43): 45-52.
 5. Poмейc Б. Mикpocкoпичеcкaя теxникa. Mocквa: Гoc. изд-вo мед. лит.; 1954. 718 c.
 6. Зеляк BЛ, Левицкий BA, Геpзaнич ИИ. Mopфoфукциoнaльня xapaктеpиcтикa нейpoвaзaльныx взaимooтнoшений пеpифеpичеcкиx неpвoв в пеpиoд иx дегенеpaции и pегенеpaции. Физиoл. жуpнaл. 1987; 33 (5): 87-94.
 7. Nucada H. Post-traumatic endoneurial neovascularization and nerve regeneration. Brain Res. 1988; 449 (1-2): 89-96. DOI: https://doi.org/10.1016/0006-8993(88)91027-X
 8. Пoпoвa BД, pедaктop. Coвpеменные acпекты лaзеpнoй теpaпии. Чеpкaccы: Bеpтикaль; 2011. 608 c.
 9. Беpезiнa ЛB. Cучacнi мoжливocтi лaзеpoтеpaпiї нейpoiнфекцiй. Iнфекцiйнi xвopoби. 2016; 84 (2): 65-72.
 10. Rochkind S, Geuna S, Shainberg A. Phototherapy in peripheral nerve injury: effects on muscle preservation and nerve regeneration. International Review of Neurobiology. [Internet]. 2009; 87: 445-464. DOI: https://doi.org/10.1016/S0074-7742(09)87025-6