Морфометричні зміни показників епіфізарного хряща щурів старечого віку за умов експериментальної гіперглікемії


Authors

  • Понирко Аліна Медичний iнститут СумДУ, Україна
  • Бумейстер Валентина Медичний iнститут СумДУ, Україна
📧Corresponding author

Abstract

У статті наведені дані морфометрічного аналізу змін хрящової тканини в умовах експериментального цукрового діабету. Дослідження проведено на 140 нелінійних білих щурах-самцях, розділених на дві групи експериметальну та конрольну. Тварин виводили з експерименту на 30, 60, 90, 120, 150 та 180 добу. Тривалість експерименту 180 діб. Для експериментального моделювання гіперглікемії, використовували розчин дигідрату аллоксану в дозі 150 мг/кг маси тіла на 0,9 % розчині хлориду натрію який вводили після 10-годинного голодування. Гістологічні зрізи фарбували гематоксиліном Вейгерта та еозином.

У старечих щурів в умовах тривалої неконтрольованої гіперглікемії спостерігається пригнічення росту хрящової тканини, поступове зниження загальної кількості хондроцитів в усіх зонах епіфізарного хряща довгих трубчастик кісток протягом всього експерименту.


Keywords

щурі цукровий діабет епіфізарний хрящ

Download pdf

References

  1. Gooch HL, Hale JE, Fujioka H et al. Alterations of cartilage and collagen expression during fracture healing in experimental diabetes. Connective tissue research. 2000; 41 (2): 81-91. DOI: https://doi.org/10.3109/03008200009067660 [PMid:10992154]
  2. Iwata K, Asawa Y, Fujihara Y et al. The effects of rapid-or intermediate-acting insulin on the proliferation and differentiation of cultured chondrocytes. Current aging science. 2010; 3 (1): 26-33. DOI: https://doi.org/10.2174/1874609811003010026 [PMid:20298167]
  3. Raisingani M, Preneet B, Kohn B et al. Skeletal growth and bone mineral acquisition in type 1 diabetic children; abnormalities of the GH/IGF-1 axis. Growth Hormone & IGF Research. 2017; 34: 13-21. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ghir.2017.04.003 [PMid:28482269 PMCid:PMC5516798]
  4. Rubin MR. Bone cells and bone turnover in diabetes mellitus. Current osteoporosis reports. 2015; 13 (3): 186-191. DOI: https://doi.org/10.1007/s11914-015-0265-0 [PMid:25740570]
  5. Jiao H, Xiao E, Graves DT. Diabetes and its effect on bone and fracture healing. Current osteoporosis reports. 2015; 13 (5): 327-335. DOI: https://doi.org/10.1007/s11914-015-0286-8 [PMid:26254939 PMCid:PMC4692363]