Динаміка морфометричних параметрів надпід’язикової ділянки у передплодовому періоді онтогенезу людини


Authors

 • Перебийніс Павло ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
 • Цигикало Олександр ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
📧Corresponding author

Abstract

З метою з’ясування морфометричних особливостей надпід’язикової ділянки (НПД) шиї у передплодовому періоді онтогенезу людини досліджено препарати 30 передплодів людини 14,0-80,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД) (7-12 тижні внутрішньоутробного розвитку (ВУР)) з використанням комплексу сучасних методів морфологічного дослідження: антропометрії, морфометрії, тривимірного реконструювання та статистичного аналізу. Встановлено, що На 10-му тижні передплодового періоду ВУР відбувається прискорене зростання передньо-заднього розміру НПД (y = -6,3851 + 1,041*x;  r = 0,9374; p = 0.00001). На 11-му тижні передплодового періоду ВУР відбувається прискорене зростання бічного розміру НПД (y = -6,1289 + 1,1277*x; r = 0,8891; p = 0.00001). Під час з’ясування закономірностей динаміки зміни ширини НПД встановлено, що на початку передплодового періоду ВУР темпи росту показника уповільнені, але з 9-го тижня розвитку спостерігається прискорене його зростання (y = -4,5904 + 1,1074*x; r = 0,8662; p = 0,00001). Особливості зміни величини переднього кута НПД у перед­плодовому періоді онтогенезу людини демонструють загальну тенденцію до його зменшення впродовж цього періоду розвитку – від 90,18±0,55° (7-й тиждень) до 82,12±1,17° (12-й тиждень), але після різкого зменшення цього кута до кінця 8-го тижня розвитку (79,32±1,03°), починається інтенсивне його зростання впродовж 9-го тижня до кінця пренатального періоду онтогенезу (y = 93,8224 – 0,9577*x; r = -0,4140; p = 0,0229).


Keywords

передня шийна ділянка надпід’язикові трикутники шиї передплід пренатальний онтогенез людина

Download pdf

References

 1. Begnoni G, Serrao G, Musto F, Pellegrini G, Triulzi FM, Dellavia C. Craniofacial structures’ development in prenatal period: An MRI study. Orthodontics & craniofacial research. 2018; 21 (2): 96-103. DOI: https://doi.org/10.1111/ocr.12222 [PMid:29533534]
 2.  Bojchuk TM, Tsyhykalo OV, Kashperuk-Karpuk IS, Tovkach YuV. Embryology and Clinical Anatomy of the Neck. Chernivtsi: Meduniversity; 2016. 88 p.
 3. Gamss C, Gupta A, Chazen JL, Phillips CD. Imaging evaluation of the suprahyoid neck. Radiologic Clinics. 2015; 53 (1): 133-144. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rcl.2014.09.009 [PMid:25476177]
 4. Ericsson R, Knight R, Johanson Z. Evolution and development of the vertebrate neck. Journal of Anatomy.2013; 222 (1): 67-78. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2012.01530.x [PMid:22697305 PMCid:PMC3552416]
 5. Som PM, Laitman JT. Embryology, variations, and innervations of the human neck muscles. Neurographics. 2017; 7 (3): 215-242. DOI: https://doi.org/10.3174/ng.3170206
 6. Зaвaлий MA, Плaкcивый AГ, Бaлaбaнцев AГ. Taктикa лечения бoльныx c тpaвмaтичеcкими и вocпaлительными зaбoлевaниями шеи. Клiнiчнa aнaтoмiя тa oпеpaтивнa xipуpгiя. 2014; 3: 45-47.
 7. Гopбaтюк OM, Maкедoнcький IA, Куpилo ГB. Cучacнi cтpaтегiї дiaгнocтики, xipуpгiчнoї кopекцiї тa пpoфiлaктики вpoджениx вaд poзвитку у нoвoнapoджениx. Hеoнaтoлoгiя, xipуpгiя тa пеpинaтaльнa медицинa. 2019; 9 (4 (34)): 88-97.
 8. Shimizu M, Weerawanich W. Sonographic diagnosis in the head and neck region: from an educational lecture presented at the 56th General Assembly and Annual Scientific Congress of the Japanese Society for Oral and Maxillofacial Radiology. Oral radiology. 2019; 35 (2): 101-126. DOI: https://doi.org/10.1007/s11282-018-0353-9 [PMid:30484212]
 9. Elfeshawy MS, Aly WE, Abouzeid MA. The Role of 3D & 4D Ultrasonography in Diagnosis of Fetal Head and Neck Congenital Anomalies. International Journal of Medical Imaging. 2019; 7 (4): 81.