Кількісний морфологічний аналіз особливостей ремоделювання артеріального русла спільної жовчної протоки при резекціях різних об′ємів печінки


Authors

  • Гнатюк Михайло Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, Україна
  • Монастирська Наталія Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, Україна
  • Татарчук Людмила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Видалення великих об’ємів печінки, які нерідко проводяться у сучасних хірургічних клініках, може ускладнюватися пострезекційною портальною гіпертензією, при якій змінюється гемодинаміка у системі ворітної печінкової вени, що призводить до затруднення венозного дренажу від органів портальної системи  та структурно-функціональних змін у них.  Морфологічно  досліджені артерії спільної жовчної протоки 45 білих  щурів-самців, які були розділені на 3-и групи. 1-а група нараховувала 15 інтактних тварин, 2-а – 15 щурів після резекції лівої бокової частки – 31,5 % паренхіми печінки, 3-я – 15 тварин після видалення правої і лівої бокових часток печінки (58,1 %). Евтаназію тварин здійснювали кровопусканням в умовах тіопенталового наркозу через 1 місяць від початку досліду. Проводили морфометрію артерій дрібного калібру спільної жовчної протоки. Кількісні показники обробляли статистично. Резекція 58,1 % паренхіми печінки призводила до  пострезекційної портальної гіпертензії, при якій зовнішній діаметр артерій збільшився на 7,3 % (р<0,001) порівняно з контролем, товщина медії – на 34,3 %, товщина адвентиції – на 58,2 % (р<0,001), просвіт досліджуваних судин та індекс Керногана зменшилися відповідно на 29,8 та 58,0 % (р<0,001), що ускладнювалося зниженням пропускної здатності  судин та погіршанням кровопостачання  органа. Нерівномірне  зменшення висоти ендотеліоцитів артерій при пострезекційній портальній гіпертензії  та діаметра їх ядер призводило  до змін ядерно-цитоплазматичних відношень, що свідчило про порушення структурного клітинного гомеостазу. Відносний об′єм пошкоджених ендотеліоцитів зріс при пострезекційній портальній гіпертензії у 14,8 рази. Видалення 58,1 %  паренхіми печінки призводить до пострезекційної портальної гіпертензії та  вираженого ремоделювання артерій спільної жовчної протоки, яке характеризується потовщенням їхньої стінки, звуженням просвіту, ураженням ендотеліоцитів, ендотеліальною дисфункцією, погіршанням кровопостачання органа, гіпоксією, дистрофією, некрозом тканин і клітин, вогнищевими клітинними інфільтратами, склерозуванням.


Keywords

спільна жовчна протока резекція печінки артерії морфометрія

Download pdf

References

  1. Автандилов ГГ. Основы количественной патологической анатомии. Москва: Медицина; 2002. 240 с.
  2. Вишневський ВА, Ефанов МГ, Казаков ИВ. Сегментарне резекции, отдаленные результаты при злокачественных опухолях печени. Укр. журнал хірургії. 2012;16(1):5–15.
  3. Гнатюк МС, Татарчук ЛВ. Особливості процесів ліпопероксидації в порожній кишці при резекції різних об’ємів печінки. Медична та клінічна хімія.2018;20(1):10-14.
  4. Горальський ЛП, Хомич ВТ, Кононський ОІ. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології. Житомир: Полісся; 2011. 288 с.
  5. Дзигал ОФ. Формування полісиндромної недостатності хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією. Вісник наукових досліджень.2017;(2):88-92.
  6. Лапач СН, Губенко АВ, Бабич ПН. Статистические методы в медико-биологических исследованиях Excell. Київ: Морион; 2001. 410 с.
  7. Пилипчук ВІ. Варіанти операційних втручань на жовчовивідних протоках при хронічному панкреатиті з ознаками біліарної гіпертензії. Шпитальна хірургія. 2016.(2):27–31.