Особливості закладки та морфогенезу деяких структур передньої шийної ділянки у зародків людини


Authors

  • Попова Ірина ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
📧Corresponding author

Abstract

З метою дослідження особливостей процесів морфогенезу органів та структур шиї у зародків людини 4-6-го тижнів розвитку, застосовано комплекс методів морфологічного дослідження та 3D реконструювання. Встановлено, що джерела органів шиї виникають з глоткового апарату: перші дві пари глоткових дуг виявлені на початку 4-го тижня внутрішньоутробного розвитку. Мезенхіма I та ІІІ глоткових дуг дає початок підшкірному м’язу шиї та груднинно-ключично-соскоподібному, відповідно. На 5-му тижні внутрішньоутробного розвитку виявлено становлення глоткового апарату з аортальними дугами та диференціації хрящового компоненту IІ та ІІІ дуг у компоненти під’язикової кістки. Протягом 6-го тижня внутрішньоутробного розвитку спостерігається сепарація суцільного мезенхімально-м’язового пласта глоткових дуг на окремі структури під’язикової групи м’язів шиї з іннервацією шийною петлею та відмежування груднинно-ключично-соскоподібного м’яза від спільного зачатка із трапецієподібним м’язом.


Keywords

шия пренатальний розвиток зародок людини

Download pdf

References

  1. Пpoцюк OB, Линчaк OB, Пoкaнєвич TM. Пoшиpенicть в Укpaїнi вpoджениx вaд poзвитку cеpед живo-, меpтвoнapoджениx i плoдiв (pезультaти 15-piчнoгo дocлiдження). Aкушеpcтвo. Гiнекoлoгiя. Генетикa. 2018; 4 (1): 32-38.
  2. Nazir KA, Fozia PA, ul Islam M, Shakil A, Patigaroo SA. Paediatric acute retropharyngeal abscesses: an experience. African Journal of Paediatric Surgery. 2013; 10 (4): 327. DOI: https://doi.org/10.4103/0189-6725.125438 [PMid:24469483]
  3. Kumar A, Sangma RA. clinicoradiological study of neck injuries and their management. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences. 2014; 3.22: 6071-6081. DOI: https://doi.org/10.14260/jemds/2014/2706
  4. Гopбaтюк OM, Maкедoнcький IO, Куpилo ГB. Cучacнi cтpaтегiї дiaгнocтики, xipуpгiчнoї кopекцiї тa пpoфiлaктики вaд poзвитку у нoвoнapoджениx. Hеoнaтoлoгiя, xipуpгiя тa пеpинaтaльнa медицинa. 2019; 4 (64): 88-97.
  5. Бoйчук TM, Цигикaлo OB, Пoпoвa IC, Шocтенкo AA, Дpoник II. Cпociб визнaчення пopядку зicтaвлення зoбpaжень для пocлiдoвнoгo дocлiдження cеpiї гicтoлoгiчниx зpiзiв. Пaтент Укpaїни 116196, MПК (28.11.2016) G01N/06 (2006.01) G01N/30. 10.05.2017.