Кишково-мозкова вісь: метаболічний компонент і морфологічні паралелі


Authors

 • Шкурупій Дмитро Українська медична стоматологічна академія, Україна
 • Терів Петро Українська медична стоматологічна академія, Україна
 • Холод Дмитро Українська медична стоматологічна академія, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Кишково-мозкова вісь – комплекс шляхів і механізмів, які визначають взаємні впливи між кишківником і мозком, в функціонуванні якої не можна виключити метаболічний компонент. З метою доведення існування і ролі метаболічного компоненту кишково-мозкової вісі в зв′язку із дефіцитом цинку у 21 пацієнта з гострими порушеннями мозкового кровообігу був досліджений трупний матеріал зони церебрального ураження, інтактних гіпокампу і тонкої кишки. Проводився описовий морфологічний аналіз та спектрофотометричний аналіз тканинного вмісту цинку. Встановлено, що у цих хворих рівень цинку в досліджених тканинах був меншим за нормальні значення. Вміст цинку у одних досліджених тканинах мав прямий кореляційний зв’язок із вмістом цього ж мікроелементу в інших досліджених тканинах. Морфолологічні дослідження констатували стереотипні запально-дистрофічних зміни в усіх досліджених тканинах. Такі дані є свідченням наявності метаболічного компоненту кишково-мозкової вісі і її участі в патогенезі гострих порушень мозкового кровообігу, що може реалізуватись через цинк-залежні механізми.


Keywords

кишково-мозкова вісь цинк гострі порушення мозкового кровообігу

Download pdf

References

 1. Zyoud SH, Smale S, Waring WS, Sweileh WM, Al-Jabi SW. Global research trends in microbiome-gut-brain axis during 2009-2018: a bibliometric and visualized study. BMC Gastroenterol. 2019; 19 (1): 158. DOI: https://doi.org/10.1186/s12876-019-1076-z [PMid:31470803 PMCid:PMC6716890]
 2. Zheng P, Zeng B, Zhou C, Liu M, Fang Z, Xu X, Zeng L, Chen J, Fan S, Du X, et al. Gut microbiome remodeling induces depressive-like behaviors through a pathway mediated by the host’ s metabolism. Mol Psychiatry. 2016; 21 (6): 786-796. DOI: https://doi.org/10.1038/mp.2016.44 [PMid:27067014]
 3. Dill-McFarland KA, Tang ZZ, Kemis JH, Kerby RL, Chen G, Palloni A, Sorenson T, Rey FE, Herd P. Close social relationships correlate with human gut microbiota composition. Sci Rep. 2019; 9 (1): 703. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-37298-9 [PMid:30679677 PMCid:PMC6345772]
 4. Пoгopєлoв MB тa iн. Maкpo- тa мiкpoелементи (oбмiн, пaтoлoгiя тa метoди визнaчення). Cуми: Cумcький деpжaвний унiвеpcитет; 2010.
 5. Ocнoвы oбеcпечения кaчеcтвa в гиcтoлoгичеcкoй лaбopaтopнoй теxнике. 2е. изд. pед. ПГ Maлькoв, ГA Фpaнк. Mocквa: ГЭOTAP-Mедиa; 2011.
 6. The Hippocampus Book. Ed. Per Andersen, Richard Morris, David Amaral, Tim Bliss, John O’ Keefe. Oxford University Press; 2007.
 7. Belmer SV, Gasilina TV. Mikroelementyi pri vospalitelnyih zabolevaniyah zheludochnokishechnogo trakta. Vopr. sovr. pediatrii. 2009; 1 (8): 121-124.
 8. Zangieva ZK, Gusev EI, Gromova OA, Torshin IYu, Nikonov AA, Raksha AP, Volkov AYu. Sravnitelnyiy analiz mikroelementnyih profiley 10 otdelov golovnogo mozga pri ishemicheskom insulte i bez ishemicheskih povrezhdeniy. Zemskiy Vrach. 2013; 4 (21): 22-30.