Особливості іннервації грудної частини аорти у плодів людини


Authors

  • Іринчина Катерина ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
  • Хмара Тетяна ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
  • Стельмах Галина ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
📧Corresponding author

Abstract

У статті висвітлено дані щодо джерел іннервації грудної аорти у плодів людини 6-10 місяців. Анатомічне дослідження проведено на 23 препаратах плодів людини за допомогою макромікроскопічного препарування, ін’єкції судин, поверхневого забарвлення відпрепарованих судин і нервів, а також морфометрії.


Keywords

грудна частина аорти інервація плід людина анатомія

Download pdf

References

  1. Бежин AИ, Литвиненкo ИB, Шoмpoтoв HH, Фиcюк AA. Фетaльнaя xиpуpгия пopoкoв paзвития дыxaтельнoй cиcтемы (вpoжденнoй киcтoзнo-aденoмaтoзнoй мaльфopмaции легкoгo и бpoнxoлегoчнoгo cеквеcтpa, ocлoжненныx мaccивным плевpaльным выпoтoм): oбзopнaя cтaтья. Куpcкий нaучнo-пpaктичеcкий веcтник «Челoвек и егo здopoвье». 2019; (4): 64- 71. DOI: https://doi.org/10.21626/vestnik/2019-4/08
  2. Boвк ЮH. Знaчение индивидуaльнoй aнaтoмичеcкoй изменчивocти для paзвития клиничеcкoй aнaтoмии.  Клiнiчнa aнaтoмiя тa oпеpaтивнa xipуpгiя.  2016; 15 (1): 101-4.