Особливості топографічної анатомії яєчкової артерії плода


Authors

  • Шарапова Олена ДЗ “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров′я України”, Україна
  • Руденко Тетяна ДЗ “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров′я України”, Україна
📧Corresponding author

Abstract

В даному дослідженні розглянуто питання топографічної анатомії плода людини. У роботі автором була поставлена ​​мета визначити місця відходження яєчкової артерії, варіанти розгалуження яєчкової артерії. Також виділити типи кровопостачання яєчка і запропонувати класифікацію внутрішньоорганних артеріальних судин яєчка. Матеріал для дослідження був узятий з трупів плодів антенатального періоду розвитку людини. Дослідження проведене на 172 препаратах яєчок. З наших спостережень з′ясувалося, що яєчкова артерія в основному починається від черевної аорти (89%) на різному її протязі. Так, на 92 препаратах вона відходила нижче ниркової артерії, на 5 - вище і на 7 - на одному рівні з нею. На 14 препаратах (8,1%) її джерелом були ниркові артерії, причому справа частіше, ніж ліворуч, на 3 препаратах (1,8%) - середні, а на 2 - нижні надниркові залозисті артерії. Частіше яєчкова артерія відходила одним стволом і лише в 5,7% - двома. У тому і іншому випадку вона розташовувалася заочеревинно, біля яєчка - в його брижі. Запропонована класифікація внутрішньоорганних артеріальних судин яєчка на транспортні (зональні гілки), розподільні (сегментарні, субсегментарні, між- і внутрішньочасточкові артерії і артеріоли) і обмінні судини (ланки мікроциркуляторного русла). Отримані дані можливо враховувати при оперативних втручаннях на яєчку, розташованому в калитці, або затриманому на одному з етапів його переміщення.


Keywords

яєчкова артерія плод ниркова артерія яєчко

Download pdf

References

  1. Aлекcеєв OM. Iнтpaopгaннi apтеpiї пpидaткa яєчкa людини. Oдеcький медичний жуpнaл. 2000; (5): 68- 70.
  2. Aляев ЮГ, Лoкшин КЛ. Дoпплеpoгpaфичеcкaя oценкa кpoвooбpaщения пpедcтaтельнoй железы пpи ее гипеpплaзии. Уpoлoгия. 2001; (1): 10 - 14.
  3. Пoгopiлий BB, Maкcименкo ЄB, Paуцкic BA. Aнaтoмo - фiзioлoгiчнi ocoбливocтi кpoвoпocтaчaння яєчoк у нopмi i пaтoлoгiї. Bicник Biнницькoгo деpжaвнoгo медичнoгo унiвеpcитету. 2001; 5 (2): 588 - 590.
  4. Кpaюшкин AИ, Гoльбpaйx BA, Дмитpенкo CB. Mужcкие мoчепoлoвые opгaны: клиничеcкaя aнaтoмия. Kиев: Феникc; 2007. 144 c.
  5. Гpицуляк БB, Гpицуляк BБ, Cпacькa AM. Ocoбливocтi кpoвoпocтaчaння тa пapенxiмa яєчкa людини в нopмi. Bicник Пpикapпaтcькoгo унiвеpcитету. 2007; (VI): 159- 164.